Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği

Duşanbe Büyükelçiliği 12.05.2014

Geçici ithalat rejimi kapsamında turistik kolaylıklardan istifade ile gümrük vergilerinden tam muafiyet uygulanmak suretiyle yurda girişi yapılan özel kullanıma mahsus kara taşıtlarına uygulanacak işlemler 22.04.2011 tarih ve 27913 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 seri numaralı Geçici İthalat Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Tebliği çerçevesinde yürütülmektedir (http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http%3A%2F%2Fwww.resmigazete.gov.tr%2Feskiler%2F2011%2F04%2F20110422.htm&main=http%3A%2F%2Fwww.resmigazete.gov.tr%2Feskiler%2F2011%2F04%2F20110422.htm).

Yabancı plakalı araçlarla yurdumuza gelecek vatandaşlarımızın sorun yaşamamalarını teminen, işlemlerini sözkonusu Tebliğ çerçevesinde yürütmeleri gerekmektedir.

Saygılarımızla duyurulur.

Ali Rifat Köksal Ambassador
Monday - Friday

09:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00

Visa application hours: 10:00 am to 12:00 pm
3/8/2013 3/9/2013
3/21/2013 3/25/2013
5/1/2013 5/2/2013
5/9/2013 5/10/2013
6/27/2013 6/28/2013
9/9/2013 9/10/2013
11/6/2013 11/7/2013
11/24/2013 11/26/2013
1/1/2014 1/2/2014