Yeni Dövizle Askerlik Yasası

Duşanbe Büyükelçiliği 24.02.2016

Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 6661 Sayılı Kanun, 27 Ocak 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

6661 sayılı Kanunla yapılan değişikliğe göre,

* Dövizle askerlik hizmetinden yararlanacak yükümlülerce ödenecek döviz miktarı 6.000,- Avro’dan 1.000,- Avro’ya indirilmiştir.

* Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için yükümlülerin başvurabilecekleri en son tarih 38 yaşlarını tamamlayacakları yılın 31 Aralık tarihidir.

* Bedelin taksitle ödenmesi uygulamasına son verilerek ödemenin başvuru sırasında peşin olarak yapılması şartı getirilmiştir.

* 6661 sayılı Kanunun 27 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe girmesinden önce yürürlükte bulunan mevzuat kapsamında dövizle askerlik hizmeti için toplam 1.000,- Avro (2016 yılı için 1091,6 ABD Doları) veya daha fazla ödemede bulunmuş yükümlüler askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmaktadır.

* Halen ödemeleri devam edenler ile ödemelerini süresi içinde tamamlamadıkları gerekçesiyle daha evvel yasa kapsamından çıkarılanlardan 31 Aralık 2017 tarihine kadar yapacakları başvuruları uygun görülecek olanlara 1.000,- Avro’nun üzerindeki ödemelerinin iade edilmeyeceği hükme bağlanmıştır.

* 38 yaşını tamamlamamış ve daha önce hiç dövizle askerlik başvurusu yapmamış olanlar şartları taşımaları kaydıyla 1000 Avro veya karşılığı ABD Doları ödeyerek başvuru yapabilirler.

* 38 yaşını tamamlamış ve daha önce dövizle askerlik başvurusunda bulunmuş ancak ödemelerini tamamlamadığı için kapsam dışında kalanlar, eski mevzuata göre 6000 Avro üzerinden ödedikleri bir taksit tutarı bile 1000 Avro'nun üzerinde olduğundan askerlik görevini tamamlamış sayılmaktadır.

* 38 yaşını tamamlamış ve daha önce hiç dövizle askerlik başvurusu yapmamış olanlar şartları taşımaları kaydıyla en geç 31 Aralık 2017 (dâhil) tarihine kadar 1000 Avro veya karşılığı ABD Doları ödeyerek başvuru yapabilirler.

Yasadan Yararlanma Şartları:

* Yabancı ülkelerde, oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren, meslek veya sanat mensubu statülerinden biri ile ya da yabancı ülke vatandaşlık hakkına sahip olarak Türkiye’de geçen süreler hariç toplam en az 3 yıl (1095 gün) süreyle çalışmış olmak,

* Yabancı bandıralı gemilerde gemi adamı statüsünde Türkiye’de geçen süreler hariç toplam en az 3 yıl (1095 gün) süreyle çalışmış olmak,

* Dövizle askerlik hizmeti dışında diğer askerlik hizmet şekillerinden biri ile silahaltına alınmamış olmak,

* Durumlarını ispata yarayan belgelerle birlikte Büyükelçiliğe başvurarak hak sahibi olunduğunun tespitinden sonra 1000 Avro veya karşılığı ABD Dolarını en geç 38 yaşın tamamlanacağı yılın 31 Aralık tarihine kadar ödemek.

Yukarıda belirtilen şartlara sahip vatandaşlarımızın askerlik işlemlerini yapabilmeleri için Internet üzerinden www.konsolosluk.gov.tr adresinden randevu alarak Büyükelçiliğimize müracaat etmeleri gerekmektedir. Dövizle askerlik işlemlerirandevu alınmaksızınyapılamamaktadır.

Pazartesi - Cuma

09:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00

Konsolosluk Şubesi'nin müracaat kabul saatleri 10:00-12:00 ve 14:00-16:00'dır.
8.3.2013 9.3.2013 Uluslararası Kadınlar Günü
21.3.2013 25.3.2013 Nevruz Bayramı
1.5.2013 2.5.2013 Uluslararası İşçiler Günü
9.5.2013 10.5.2013 Zafer Günü
27.6.2013 28.6.2013 Milli Vahdet Günü
9.9.2013 10.9.2013 Bağımsızlık Günü
6.11.2013 7.11.2013 Anayasa Günü
24.11.2013 26.11.2013 Bayrak Günü
1.1.2014 2.1.2014 Yılbaşı