Türkiye Cumhuriyeti

T.C. Duşanbe Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Somali'ye Yardım , 16.08.2011

 

DUYURU

 

 

Başta Somali olmak üzere, Afrika Boynuzu’nda yaşanan ve özellikle çocukların da dahil olduğu yüz binlerce insanın yaşamını tehdit eden son 60 yılın en büyük kuraklığı ve kıtlığı ile mücadele etmek amacıyla T.C. Dışişleri Bakanlığınca bir yardım kampanyası başlatılmıştır.

 

Bu felaketin yol açtığı trajik koşullardan etkilenen insanların acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla vatandaşlarımızca yapılmak istenen bağışlar, T.C. Başbakanlığı tarafından bu amaçla açtırılan banka hesaplarına Büyükelçiliğimiz aracılığıyla doğrudan transfer edilebilecektir.

 

Bu çerçevede, vatandaşlarımızın ABD Doları olarak yapmak isteyebilecekleri yardımlar anılan Banka hesaplarına yatırılmak üzere alındı belgesi karşılığında Büyükelçiliğimize teslim edilebilecektir.

 

Saygıyla duyurulur.  

 

 

 

 

T.C. Duşanbe Büyükelçiliği