Türkiye Cumhuriyeti

T.C. Duşanbe Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği , 12.05.2014

Geçici ithalat rejimi kapsamında turistik kolaylıklardan istifade ile gümrük vergilerinden tam muafiyet uygulanmak suretiyle yurda girişi yapılan özel kullanıma mahsus kara taşıtlarına uygulanacak işlemler 22.04.2011 tarih ve 27913 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 seri numaralı Geçici İthalat Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Tebliği çerçevesinde yürütülmektedir ( http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http%3A%2F%2Fwww.resmigazete.gov.tr%2Feskiler%2F2011%2F04%2F20110422.htm&main=http%3A%2F%2Fwww.resmigazete.gov.tr%2Feskiler%2F2011%2F04%2F20110422.htm ).

Yabancı plakalı araçlarla yurdumuza gelecek vatandaşlarımızın sorun yaşamamalarını teminen, işlemlerini sözkonusu Tebliğ çerçevesinde yürütmeleri gerekmektedir.

Saygılarımızla duyurulur.